Kysucký maratón logo

Kysucký maratón 25. jún 2022

Trasa k Slovenskému orloju v Starej Bystrici!

Spolufinancované
s podporou mesta Čadca
Spolufinancované
s podporou ŽSK

46. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
21. ročník MINIMARATÓNU
18. ročník POLMARATÓNU
5. ročník MARATÓNSKEJ ŠTAFETY


pdfPropozície na stiahnutie

Organizátori

Klub Kysuckého maratónu Čadca, Mesto Čadca, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Krásno nad Kysucou, OÚ Stará Bystrica, Klubina, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Olympijský klub Kysuce, Slovenský atletický zväz, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Únia žien, Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca

Organizačný výbor

Mgr. Milan Pollák predseda KKM Čadca a predseda org. výboru
Ing. Milan Gura primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
Ing. Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
JUDr. Roman Repa prednosta okresného úradu Čadca
Ing. Jozef Grapa primátor mesta Krásno nad Kysucou
PaedDr. Juraj Hlavatý starosta obce Zborov nad Bystricou
JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD. starosta obce Stará Bystrica
JUDr. Anton Blaha, CSc. čestný predseda KKN
pplk. Ing. Miloš Vojtek riaditeľ OR PZ
Mgr. Jolana Krkošková presedníčka Únia žien Slovenska
Mgr. Mária Čamborová riaditeľ CVČ Čadca
Pavol Latka riaditeľ MPS Čadca
Mgr. Ľubica Kullová riaditeľka DK Čadca
Mjr. Mgr. František Linet náčelník MP Čadca
Mgr. Jaroslav Klus predseda OK Kysuce
Ing. Pavol Marko KKM Čadca
Ján Rebroš KKM Čadca
Mgr. Alexandra Sabolová KKM Čadca
Ing. Ján Bucha KKM Čadca
Anton Greguš KKM Čadca
Slavomír Bacula KKM Čadca

Časový program

Prezentácia: v Dome kultúry Čadca   24. 6. od 16.00 – 20.00 hod.
  25. 6. od 7.00 – 9.30 hod.
10.00 hod.   ŠTART
10.10 hod.   program pred Domom kultúry
12.30 hod.   dobeh prvých maratóncov
14.00 hod.   vyhlasovanie víťazov

Kategórie

MARATÓN
•   muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov, ženy
•   muži + ženy absolútne poradie
•   najstarší účastník
•   majster okresu Čadca a KNM (klub alebo obec z okresu Čadca a KNM)
POLMARATÓN
•   muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov
•   ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, ženy nad 50 rokov
MARATÓNSKA ŠTAFETA
•   Muži (4 čl.)
•   Ženy (4 čl.)
•   Mix (2 + 2)
MINIMARATÓN
•   Chlapci od 10 rokov
•   Dievčatá od 10 rokov

Prihlášky a štartovné

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

Maratón, polmaratón:
zaplatené do 1. 5. 2022 – 15 EUR
zaplatené do 10. 6. 2022 – 20 EUR
zaplatené po 10. 6. 2022 (pri prezentácií) – 30 EUR
účastníci z okresu Čadca a KNM + zamestnanci firmy Schaeffler, zaplatené do 10.6.2020 – 10 EUR

Maratónska štafeta: 10 EUR za člena

Minimaratón: deti štartovné neplatia a prihlasujú sa v CVČ Čadca, alebo pri prezentácii.

Štartovné môžete uhradiť vkladom alebo prevodom na účet:
číslo účtu IBAN: SK06 0200 0000 0000 1533 9322
BIC, SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
majiteľ účtu: Klub Kysuckého maratónu Čadca (02201 Čadca, A. Bernoláka 2609)
variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRR
do popisu transakcie (poznámky) uveďte prosím svoje celé meno.

Online registrácia je ukončená, prihlásiť sa je ešte možné pri prezentácii.

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú medailu, uterák s logom, propagačný materiál, suveníry a občerstvenie.

Podrobný rozpis cien

Limit

Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiadateľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

Šatne, ubytovanie, stravovanie

Účastníkom je k dispozícii šatňa, bazén a sauna na miestnej plavárni.
Po preteku bude podané občerstvenie. Na trati je zriadených 8 občerstvovacích staníc (5,6km 11km 15km 20km 25km 30km 35,4km 40km). Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii do 9.00 hod. s označením štartovného čísla a km.

Upozornenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.