Kysucký maratón logo

Rozpis cien KM2022

 

Absolútne poradie muži, ženy
1. miesto 500 € prémia pre 1. bežca
+ pohár od zakladateľa KM Antona Blahu
+ putovný pohár od Ivana Čierneho
2. miesto 200 €  
3. miesto 150 €  
4. miesto 100 €  
5. miesto 50 €  
Ženy
1. miesto 300 €   + pohár prednostu Okresného úradu Čadca
2. miesto 100 €   + vecná cena
3. miesto 60 €   + vecná cena
4. miesto 40 €   + vecná cena
5. miesto 20 €   + vecná cena
6. miesto     vecná cena
7. miesto     vecná cena
8. miesto     vecná cena
Muži do 40 rokov
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 40 rokov
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 50 rokov
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 60 rokov
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena

Polmaratón / Half-marathon

Absolútne poradie
Víťaz – pohár KKM
Víťazka – pohár Okresného úradu
 
Muži do 40 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Muži nad 40 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Muži nad 50 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Muži nad 60 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Ženy do 40 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Ženy nad 40 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Ženy nad 50 rokov
1. – 3. miesto – vecné ceny
 

Maratónska štafeta / Marathon relay

Muži
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Ženy
1. – 3. miesto – vecné ceny
 
Mix
1. – 3. miesto – vecné ceny
 

Okres Čadca a KNM

1. miesto – pohár OK Kysuce
1.–8. miesto – vecné ceny