Kysucký maratón logo

Rozpis cien KM2019

 

Absolútne poradie muži, ženy / Absolute order men, women
1. miesto 500 € prémia pre 1. bežca
+ pohár od zakladateľa KM Antona Blahu
+ putovný pohár od Ivana Čierneho
2. miesto 200 €  
3. miesto 150 €  
4. miesto 100 €  
5. miesto 50 €  
Ženy / Women
1. miesto 300 €   + vecná cena
2. miesto 80 €   + vecná cena
3. miesto 60 €   + vecná cena
4. miesto 40 €   + vecná cena
5. miesto 20 €   + vecná cena
6. miesto     vecná cena
7. miesto     vecná cena
8. miesto     vecná cena
Muži do 40 rokov / Men to 40 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 40 rokov / Men over 40 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 50 rokov / Men over 50 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
Muži nad 60 rokov / Men over 60 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena

Polmaratón / Half-marathon

Absolútne poradie / Absolute order:
1. miesto muž – pohár KKM
1. miesto žena– pohár KKM
 
Muži do 50 rokov / Men to 50 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 
Muži nad 50 rokov/ Men over 50 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 
Ženy do 40 rokov / Women to 40 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 
Ženy nad 40 rokov / Women over 40 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 

Maratónska štafeta / Marathon relay

Muži / Men
1.–3. miesto – vecné ceny
 
Ženy / Women
1.–3. miesto – vecné ceny
 
Mix
1.–3. miesto – vecné ceny
 

Okres Čadca a KNM

1. miesto – pohár OK Kysuce
1.–8. miesto – vecné ceny
 

Bude sa losovať 10 cien v TOMBOLE!