Kysucký maratón logo

Rozpis cien KM2018

 

Absolútne poradie muži, ženy / Absolute order men, women
1. miesto 500 € + pohár od zakladateľa KM Antona Blahu
+ putovný pohár od Ivana Čierneho
2. miesto 200 €  
3. miesto 150 €  
4. miesto 100 €  
5. miesto 50 €  
Ženy / Women
1. miesto 100 €   + vecná cena
2. miesto 80 €   + vecná cena
3. miesto 60 €   + vecná cena
4. miesto 40 €   + vecná cena
5. miesto 20 €   + vecná cena
6. miesto     + vecná cena
7. miesto     + vecná cena
8. miesto     + vecná cena
Muži do 40 rokov / Men to 40 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
4. miesto     + vecná cena
5. miesto     + vecná cena
Muži nad 40 rokov / Men over 40 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
4. miesto     + vecná cena
5. miesto     + vecná cena
Muži nad 50 rokov / Men over 50 years old
1. miesto 80 €   + vecná cena
2. miesto 50 €   + vecná cena
3. miesto 30 €   + vecná cena
4. miesto     + vecná cena
5. miesto     + vecná cena
Muži nad 60 rokov / Men over 60 years old
1. miesto 50 €   + vecná cena
2. miesto 30 €   + vecná cena
3. miesto 20 €   + vecná cena
4. miesto     + vecná cena
5. miesto     + vecná cena

Polmaratón / Half-marathon

Absolútne poradie / Absolute order:
1. miesto – vecné ceny + pohár KKM
 
Muži do 50 rokov / Men to 50 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 
Muži nad 50 rokov/ Men over 50 years old: 
1.–5. miesto – vecné ceny
 
Ženy do 40 rokov / Women to 40 years old: 
1.–3. miesto – vecné ceny
 
Ženy nad 40 rokov / Women over 40 years old: 
1.–3. miesto – vecné ceny
 

Maratónska štafeta / Marathon relay

Muži / Men
1.–3. miesto – vecné ceny
 
Ženy / Women
1.–3. miesto – vecné ceny

Okres Čadca

1. miesto – vecné ceny + pohár OK Kysuce
2.–8. miesto – vecné ceny
 

Bude sa losovať 10 cien v TOMBOLE!