Kysucký maratón logo

Kysucký maratón 25. jún 2016

Mesto Čadca

42. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
17. ročník MINIMARATÓNU
14. ročník POLMARATÓNU
1. ročník MARATÓNSKEJ ŠTAFETY


pdfPropozície na stiahnutie

Usporiadatelia

Klub Kysuckého maratónu Čadca, Mesto Čadca, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Mesto Turzovka, Olympijský klub Kysuce, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Ženy Kysúc n. f., Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca, OcÚ Raková, Staškov, Vysoká n. Kysucou

Organizačný výbor

Mgr. Milan Pollák predseda KKM Čadca a predseda org. výboru
Ing. Milan Gura primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
Ing. Juraj Blanár predseda Žilinského samosprávneho kraja
JUDr. Milan Rebroš, PhD. prednosta okresného úradu Čadca
JUDr. Ľubomír Golis primátor mesta Turzovka
Dr. Anton Blaha, CSc. čestný predseda KKN
Kpt. Mgr. Milan Svitek riaditeľ OR PZ
Mgr. Jolana Krkošková prezidentka Ženy Kysúc n.f.
PhDr. Peter Jurga riaditeľ CVČ Čadca
Ing. Peter Lariš riaditeľ MPS Čadca
Mgr. Ľubica Kullová riaditeľka DK Čadca
Mjr. Mgr. František Linet náčelník MP Čadca
Mgr. Jaroslav Klus Olympijský klub Kysuce
Ing. Pavol Marko KKM Čadca
Ján Rebroš KKM Čadca
Jozef Majerík KKM Čadca
Ing. Ján Bucha KKM Čadca
Anton Greguš KKM Čadca

Časový program

Prezentácia: v Dome kultúry Čadca   24. 6. 2016 od 16.00 – 20.00 hod.
  25. 6. 2016 od 7.00 – 9.30 hod.
10.00 hod.   ŠTART
10.10 hod.   program pred Domom kultúry
12.30 hod.   dobeh prvých maratóncov
13.00 hod.   priebežné vyhlasovanie výsledkov

Kategórie

MARATÓN
•   Muži - absolútne poradie
•   Ženy - absolútne poradie
•   Muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov
•   Najstarší účastník
•   Majster okresu Čadca (klub alebo obec z okresu Čadca)
POLMARATÓN
•   Muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov
•   Ženy
MARATÓNSKA ŠTAFETA
•   Muži (4 čl.)
•   Ženy (4 čl.)
MINIMARATÓN
•   Chlapci od 10 rokov ZŠ, SŠ
•   Dievčatá od 10 rokov ZŠ, SŠ

Prihlášky a štartovné

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

Maratón, polmaratón:
zaplatené do 1. 5. 2016 – 20 EUR
zaplatené do 10. 6. 2016 – 25 EUR
po 10. 6. 2016 sa platí pri prezentácií – 30 EUR

Maratónska štafeta (ZMENA20€ 10€ za člena x4 = 80 EUR 40 EUR

Štartovné môžete uhradiť vkladom alebo prevodom na účet:
číslo účtu IBAN: SK06 0200 0000 0000 1533 9322
BIC, SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRR
do popisu transakcie (poznámky) uveďte prosím svoje celé meno.

Účastníci minimaratónu sa prihlásia v CVČ Čadcaštartovné neplatia.

Online prihláška

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú medailu, uterák s logom KM, štartovné číslo, propagačný materiál, suveníry a občerstvenie. Za nový rekord maratónu – prémia 500 €. Na trati budú ešte dve tajné prémie.

Podrobný rozpis cien

Limit

Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiadateľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

Šatne, ubytovanie, stravovanie

Účastníkom je k dispozícii šatňa, bazén a sauna na miestnej plavárni.
Po preteku bude podané občerstvenie. Na trati je zriadených 8 občerstvovacích staníc (5,5km 10km 14km 18,5km 23,5km 28km 32km 37km). Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii do 9.00 hod. s označením štartovného čísla a km.

Ubytovanie: www.ubytovanie.e-kysuce.sk

Upozornenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.