Kysucký maratón logo

Program podujatia

9:50
– privítanie hostí, pretekárov, organizátorov KM
– príhovor k účastníkom: primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura, predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, zakladateľ KM Dr. Anton Blaha

10:00
– ŠTART

10:05
– ocenenie zaslúžilých športovcov olympijským výborom SR

10:15
– dobeh bežcov minimaratónu
– priebežné odovzdávanie cien a suvenírov

11:15
– dobeh bežcov polmaratónu
– priebežné odovzdávanie cien 1.-5. miesto muži/ženy

12:20
– dobeh prvých maratóncov do cieľa
– priebežné odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriach

14:00
– losovanie tomboly pre divákov i bežcov 

Sprievodný program

– vystúpenie skupiny CROWN BAND Štefana Matáka pri Dome kultúry
– mažoretky zo skupiny JOJA
– tanečný súbor JOJA
– Polícia občanom, prezentácia kynológov, prezentácia HaZ zboru s hasičskou technikou
– prezentácia ľudových remeselníkov a firiem
– súťaže pre deti, atrakcie – nafukovací hrad, trampolína, preliezačky ...

Tombola

– losovanie o 14:00
– tombolový lístok bude možné zakúpiť v priestore štartu/cieľa za 1 EUR
– min. 15 hodnotných cien
– medzi hlavné ceny patria: zájazd do Chorvátska od spoločnosti JOMATOUR Plus, s.r.o., tablet Prestigio od spoločnosti NOVATECH, s.r.o. a zapožičanie vozidla na víkend od spoločnosti AUTOPROFIT, s.r.o.