Kysucký maratón logo

Kysucký maratón 21. jún 2014

Mesto Čadca

Pod záštitou predsedu vlády SR

40. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
15. ročník MINIMARATÓNU
12. ročník POLMARATÓNU


pdfPropozície na stiahnutie

Usporiadatelia

Klub Kysuckého maratónu Čadca, Mestský úrad Čadca, Úrad vlády SR, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia, Mestský úrad Turzovka, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Olympijský klub Kysuce, Ženy Kysúc n.f., Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca, Obecné úrady Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou.

Organizačný výbor

Mgr. Milan Pollák predseda KKM Čadca a predseda org. výboru
Ing. Milan Gura primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
Ing. Juraj Blanár predseda Žilinského samosprávneho kraja
JUDr. Milan Rebroš prednosta okresného úradu Čadca
Miroslav Rejda primátor mesta Turzovka
Dr. Anton Blaha, CSc. čestný predseda KKN
Npor. Mgr. Milan Svitek riaditeľ OR PZ
Mgr. Jolana Krkošková prezidentka Ženy Kysúc n.f.
Mgr. Marta Buchcárová riaditeľka CVČ Čadca
Ing. Peter Lariš riaditeľ MPS Čadca
Mgr. Anna Straková riaditeľka DK Čadca
Mjr. Mgr. František Linet náčelník MP Čadca
Mgr. Jaroslav Klus Olympijský klub Kysuce
Ing. Pavol Marko KKM Čadca
Ján Rebroš KKM Čadca
Jozef Majerík KKM Čadca
Anton Kupka KKM Čadca
Ing. Ján Bucha KKM Čadca

Časový program

Prezentácia: v Dome kultúry Čadca   20. 6. 2014 od 14.00 – 20.00 hod.
  21. 6. 2014 od 7.00 – 9.30 hod.
10.00 hod.   ŠTART
10.10 hod.   program pred Domom kultúry
12.30 hod.   dobeh prvých maratóncov
13.00 hod.   priebežné vyhlasovanie výsledkov 

Kategórie

•   Muži, ženy - absolútne poradie
•   Muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov
•   Najstarší účastník
•   Majster okresu Čadca (klub alebo obec z okresu Čadca)
•   Muži, ženy - polmaratón
•   Chlapci, dievčatá od 10 rokov - minimaratón

Prihlášky a štartovné

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

zaplatené do 10. 5. 2014 (vrátane) – 15 EUR
zaplatené do 8. 6. 2014 (vrátane) – 20 EUR
po 8. 6. 2014 sa platí pri prezentácií – 25 EUR

Štartovné môžete uhradiť vkladom alebo prevodom na účet:
číslo účtu: 15339322/0200 (VÚB banka)
variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRR
do popisu transakcie (poznámky) uveďte prosím svoje celé meno.

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
číslo účtu IBAN: SK06 0200 0000 0000 1533 9322
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
(môžete zadať regulovanú platbu)

Účastníci minimaratónu sa prihlásia v Centre voľného času Čadca, štartovné neplatia.

Online prihláška

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu a polmaratónu dostanú medailu, kvalitné termo tričko, propagačný materiál, cieľovú fotografiu, suveníry. Za nový rekord maratónu – prémia 500 €. Na trati budú ešte aj dve tajné prémie.

Podrobný rozpis cien

Limit

Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiadateľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

Šatne, ubytovanie, stravovanie

Účastníkom je k dispozícii šatňa, bazén a sauna na miestnej plavárni.
Po preteku bude podané občerstvenie. Na trati je zriadených 9 občerstvovacích staníc (5,5km 10km 14km 18,5km 23,5km 28km 32km 37km 40km). Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii do 9.00 hod. s označením štartovného čísla a km.

Ubytovanie: www.ubytovanie.e-kysuce.sk

Upozornenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.