Kysucký maratón logo

2% pre Klub Kysuckého maratónu

Vážení športoví priatelia, aj v tomto roku môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% zo zaplatenej dane za rok 2020. Staňte sa aj vy podporovateľom Kysuckého maratónu. Ďakujeme.

Klub Kysuckého maratónu je občianskym združením a prijímateľom 2% dane. Organizujeme Kysucký maratón, Čadčiansku desiatku, Kysuckú hodinovku, Beh na Husárik a ďalšie bežecké podujatia. Klub je propagátorom rekreačného behu a zdravého životného štýlu.

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť pre zamestnávateľa.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom súbore, zároveň ich uvádzame aj tu:
  IČO: 31940773
  Právna forma: občianské združenie
  Názov: Klub Kysuckého maratónu Čadca
  Ulica: A. Bernoláka
  Číslo: 2609/9
  PSČ: 022 01
  Obec: Čadca
  Pozn.: Do kolónky ROK sa píše 2020.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie:
docŽiadosť pre zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
pdfPotvrdenie o zaplatení dane
pdfVyhlásenie
docxPoučenie k vyhláseniu

Doplňujúce informácie: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Klubu Kysuckého maratónu. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na organizovanie Kysuckého maratónu a ďalších bežeckých podujatí, na propagáciu rekreačného behu ako aj na úpravu bežeckej dráhy na štadióne v Čadci a bežeckého areálu tzv. „Šeríkov okruh“.
– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska .
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Postup krokov pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú predvyplnené. viď str. 5 resp.12 daňového priznania.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá na stiahnutie:
pdfDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A
pdfDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B

Postup krokov pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00€ na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby /priloha/ – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú predvyplnené – viď. str. 12 daňového priznania.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:
pdfDaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby PO