Kysucký maratón logo

VEČERNÝ BEH ULICAMI ČADCE

Klub Kysuckého maratónu Čadca a Mesto Čadca všetkých bežcov pozývajú na VEČERNÝ BEH ULICAMI ČADCE v pôvodnom termíne zrušeného Kysuckého maratónu 26. júna 2021 – sobota o 20. hodine

Usporiadateľ: Klub Kysuckého maratónu Čadca
Mesto Čadca
Spoluorganizátori: Dom kultúry Čadca
Mestský podnik Čadca
Mestská polícia Čadcia
Partneri:   CAMI SPORT Čadca
Euronáradie Čadca

Del Nicky Čadca
NOVATECH Čadca
Termín: 26. júna 2021 (sobota) o 20.00 hod.
Miesto: štart a cieľ v Čadci pred Domom kultúry Čadca
Prezentácia: od 18:00 do 19:30 hod.
vo vestibule Domu kultúry Čadca
Trať: 8 km, bežia sa dve kolá – muži
4 km, beží sa jedno kolo - ženy
Štartovné: 3 € pri prezentácii
Kategórie: juniori do 18 rokov
muži do 40 rokov
muži nad 40 rokov
muži nad 50 rokov
muži nad 60 rokov
juniorky do 18 rokov
ženy do 40 rokov
ženy nad 40 rokov
ženy nad 50 rokov
Ceny: finančné + vecné
Občerstvenie: zabezpečené v cieli
Upozornenie: Každý pretekár sa záčastňuje preteku na vlastné nebezpečie!
Prihlášky: >> Online registrácia <<
Prihlásiť sa je možné aj v deň preteku, ale štartovné sa zvyšuje na 4 EUR.

Organizačný výbor:

Mgr. Milan Pollák – predseda KKM Čadca
Ing. Milan Gura - primátor Mesta Čadca
JUDr. Peter Strapáč PhD – zástupca primátora Mesta Čadca
Pavol Latka – riaditeľ MPS Čadca
Mjr. Mgr. František Linet – náčelník MP Čadca
Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka DK Čadca

Mesto Čadca